Bachelor of Science

These courses currently are provided in Hungarian:

Biológiai szakismeretek:
Ethology 1 lecture (etolo1b17ea) spring

Mandatory elective subjects:
Ethology 2 lecture (etolo2b20ea, 2 credits) (etolo2b17ea, 1 credit)

Szakdolgozati szeminárium
Szaklaboratórium 1 (szakl1b17da) – autumn semester
Szaklaboratórium 2 (szakl2b17da) – spring semester

Lecture to teachers:
Ethology to teachers (bb5t1801)

Elective subjects:
Evolution of communication (komevob18eo; bbbn9078)

Evolution of Canidae (kutyevb18eo; bbbn9027) – autumn
Etológia és viselkedésökológia gyakorlat (etovisb17m)
Animal welfare lecture (bb2n1e10) – autumn
Applied ethology and animal welfare (alketosb17em)
Domesztikáció – az emberhez idomult evolúció előadás (bb1c9169) – spring
Integrált kutatási módszerek az etológiában (bb2n9102)

Lectures given in the past:
Humanetology (Course code: bb2n1e28)
Social learning lecture (Course code: bbbn9107)
Human-Animal interaction (Course code: bb2n1e17)

Ethology of the game species in Hungary (Course code: bbbn9115)
Kognitív- és neuroetológia (kogneusb17em)
A predáció etológiája gyakorlat (bbbn1e39)
Az állatok személyisége előadás (bb1c9502)
Biológia kritériumtárgy (bb1c8100, bb5t8100)
Ember-állat interakciók előadás (bb2n1e17)
Etológia II. emelt szint előadás (bb1c1316)
A predáció etológiája előadás (bbbn1e39)
Alkalmazott etológia és állatjólét (angolul) (alketosb17em)
Állatvédelem előadás (bbbn9124)
Etológia III. gyakorlat (bb1c4401)
Kutatástervezés gyakorlat (bb2n4e02)
Magyarországi vadak etológiája előadás (bbbn9115)
Etológia I. (alapszint) előadás (bb1c1105),